Find something »

Tell your friends you like LongList


Urusan Gaji Angkatan Tentera Malaysia

Tetamu : Dato Mohd Salim Rafik, Pengarah Urusan CCT.

More like this...

,
[Anak Kunci Syurga S1] Yg melibatkan dengan arak ; 10 jenis ; . { Ibnu Tarmizi dan Ibnu Majah pernah meriwayatkan: "Rasulullah s.a.w melaknat sepuluh ...

More like this...

,
Part 4 - Dalam bahagian terakhir temubual yang dibuat pada 21 Disember lalu ini, Tuan Syed Ali diminta mengulas mengenai ketidakcekapan agensi-agensi ...

More like this...

,