Find something »

Tell your friends you like LongList


Macierz

W tym nagraniu do wiesz się co to jest macierz, w szczególności: * Jak numerować wiersze w macierzy * Jak numerować kolumny w macierz * Wymiar macierzy ...

More like this...

,
Wyznacznik macierzy cz.3 Stosując rozwinięcie Laplace'a oblicz wyznacznik Zapraszam do obejrzenia kolejnych części. WWW.MATEMATYKANAPLUS.COM.

More like this...

,
W tym nagraniu pokaże jak obliczyć wyznacznik macierzy stopnia 2 lub 3. (Metoda Sarrusa) Mateusz Kowalski Autor Wideo Bloga ...

More like this...

,
http://bit.ly/Postac-Jordana Prostymi słowami tłumaczę, co oznacza sprowadzanie macierzy do postaci Jordana. Dowiesz się, czym jest klatka Jordana i jak z ...

More like this...

,
Znajdź macierz dopełnień algebraicznych dla danej macierzy Zapraszam do obejrzenia kolejnych części. WWW.MATEMATYKANAPLUS.COM.PL Pytania o ...

More like this...

,
OBEJRZYJ CAŁY ODCINEK INTERAKTYWNY: http://www.youtube.com/watch?v=ZjV2RMEvRUI MATEMATYKA ALGEBRA - ODCINEK INTERAKTYWNY odc.

More like this...

,
Rozwiąż układ równań metodą macierzy odwrotnej Układ równań liniowych Zapraszam do obejrzenia kolejnych części. WWW.MATEMATYKANAPLUS.COM.

More like this...

,
Działania na macierzach cz 6 Dodawanie macierzy, transponowanie macierzy, macierz jednostkowa Zapraszam do obejrzenia kolejnych części. WWW.

More like this...

,
Darmowe 16 Lekcji Video: https://goo.gl/XUQYh9 http://www.akademia.etrapez.pl/produkt/kurs-macierze/ Ten filmik to fragment całego mojego Kursu Video do ...

More like this...

,
Wyznacznik macierzy cz.5 Oblicz wyznacznik stosując operacje elementarne na wierszach i kolumnach Zapraszam do obejrzenia kolejnych części. WWW.

More like this...

,
Co to jest macierz jednostkowa, kwadratowa, zerowa oraz macierz diagonalna, trójkątna górna i dolna, symetryczna i antysymetryczna. Zobacz ...

More like this...

,
Jak obliczyć współrzędna punktu po obrocie wokół dowolnej osi przechodzącej przez początek układu współrzędnych o dowolny kąt? Macierz tę można ...

More like this...

,
Obliczanie macierzy odwrotnych przy pomocy dopełnień algebraicznych.

More like this...

,
Macierz Boston Consulting Group (Macierz BCG) jest instrumentem analizy portfelowej. Metody portfelowe stosuje się w celu oceny zasobów organizacji jako ...

More like this...

,
Macierz odwrotna. Korzystając z twierdzenia o postaci macierzy odwrotnej wyznacz macierz odwrotną do podanej Zapraszam do obejrzenia kolejnych części.

More like this...

,
W tym nagraniu nauczymy się odwracać macierz, czyli pokażemy jak obliczyć macierz odwrotną. Mateusz Kowalski Autor Wideo Bloga ...

More like this...

,
W tym nagraniu poznamy ciekawe własności macierzy ortogonalnej. Dowiesz się dlaczego ta macierz się tak nazywa. Poznasz jakie operacje kryje w sobie ...

More like this...

,
Podstawowe działania na macierzach. W tym nagraniu dowiesz się o: * transpozycji macierzy * dodawaniu macierzy * mnożeniu macierz przez liczbę ...

More like this...

,
Działania na macierzach cz 10 Potęgowanie macierzy Zapraszam do obejrzenia kolejnych części. WWW.MATEMATYKANAPLUS.COM.PL Pytania o inne ...

More like this...

,
Działania na macierzach cz 5 Transponowanie macierzy Zapraszam do obejrzenia kolejnych części. WWW.MATEMATYKANAPLUS.COM.PL Pytania o inne ...

More like this...

,