Find something »

Tell your friends you like LongList


Lec 1 Mit 14 01sc Principles Of Microeconomics

Lecture 1: Introduction to Microeconomics Instructor: Jon Gruber, 14.01 students View the complete course: http://ocw.mit.edu/14-01SCF10 License: Creative Commons BY-NC-SA More information...

More like this...

,
yeniversite, ekonomi, economics, economy, microeconomics, mikro ekonomi, ekonomi dersleri.

More like this...

,
Để xem slide và các điểm chính của bài giảng khóa Kinh tế vi mô (hoàn toàn miễn phí), các bạn vào link bên dưới nhé! http://study.kienhoc.vn/courses/course-v1:MIT+E...

More like this...

,
Để xem slide và các điểm chính của bài giảng khóa Kinh tế vi mô (hoàn toàn miễn phí), các bạn vào link bên dưới nhé! http://study.kienhoc.vn/courses/course-v1:MIT+E...

More like this...

,
Để xem slide và các điểm chính của bài giảng khóa Kinh tế vi mô (hoàn toàn miễn phí), các bạn vào link bên dưới nhé! http://study.kienhoc.vn/courses/course-v1:MIT+E...

More like this...

,
Để xem slide và các điểm chính của bài giảng khóa Kinh tế vi mô (hoàn toàn miễn phí), các bạn vào link bên dưới nhé! http://study.kienhoc.vn/courses/course-v1:MIT+E...

More like this...

,
Để xem slide và các điểm chính của bài giảng khóa Kinh tế vi mô (hoàn toàn miễn phí), các bạn vào link bên dưới nhé! http://study.kienhoc.vn/courses/course-v1:MIT+E...

More like this...

,
Để xem slide và các điểm chính của bài giảng khóa Kinh tế vi mô (hoàn toàn miễn phí), các bạn vào link bên dưới nhé! http://study.kienhoc.vn/courses/course-v1:MIT+E...

More like this...

,
Để xem slide và các điểm chính của bài giảng khóa Kinh tế vi mô (hoàn toàn miễn phí), các bạn vào link bên dưới nhé! http://study.kienhoc.vn/courses/course-v1:MIT+E...

More like this...

,
Kinh tế vi mô - Lý thuyết sản xuất và chi phí ------------------------------------------------------------------------------------------------- Bài giảng do Giảng viên: PGS.TS...

More like this...

,
Microeconomics_Kinh tế vi mô_Độ co giãn của cầu và cung_Bài 3_Phần 1 ------- Các đối tượng đang theo học đại học và ôn thi cao học kinh tế.

More like this...

,
Để xem slide và các điểm chính của bài giảng khóa Kinh tế vi mô (hoàn toàn miễn phí), các bạn vào link bên dưới nhé! http://study.kienhoc.vn/courses/course-v1:MIT+E...

More like this...

,
Để xem slide và các điểm chính của bài giảng khóa Kinh tế vi mô (hoàn toàn miễn phí), các bạn vào link bên dưới nhé! http://study.kienhoc.vn/courses/course-v1:MIT+E...

More like this...

,
Hand và Voice đã chán công việc buôn gạch, và quyết định đi bán phở. Hai bạn đứng trước 2 lựa chọn: bán McPhở giống y xì đúc các quán khác, hay tự...

More like this...

,
Introduction to Microeconomics: Lecture 7, "Mid-Term Review and The Theory of the Firm" presented by Murray N. Rothbard at New York Polytechnic University in 1986. Recorded by Hans-Hermann...

More like this...

,
Bài giảng 12 của môn Công Lý: Phải Trái Đúng Sai, do giáo sư Michael Sandel của Đại học Harvard giảng dạy. Đăng ký tại kienhoc.vn để học toàn bộ khóa...

More like this...

,
TỰ HỌC NGOẠI NGỮ: http://mmhomepage.com/

More like this...

,

part 1.avi

calendar2011-09-14
genel ekonomi dersleri.

More like this...

,
Bài giảng tại đại học Harvard - Phần 2 | Du Học Vic Xem phần trước của Bài giảng tại đại học Harvard tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=tPaSpq-q4TM...

More like this...

,
Kinh tế vi mô - Thị trường cạnh tranh hoàn toàn và độc quyền hoàn toàn -------------------------------------------------------------------------------------------------...

More like this...

,