Find something »

Tell your friends you like LongList


How The Economic Machine Works By Ray Dalio Vietsub

Giải thích bộ máy kinh tế làm việc như thế nào trong 30 phút Like & Subscribe for more videos ^^ Thích và theo dõi để xem thêm video nhé.

More like this...

,
Chia sẻ, trao đổi để cùng thành công trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tham khảo thêm các bài viết tại: http://chungkhoanblog.com/ Nguồn video: https://www.you...

More like this...

,
Credit Video : https://www.youtube.com/watch?v=PHe0bXAIuk0 Economics 101 -- "How the Economic Machine Works." Created by Ray Dalio this simple but not simplistic and easy to follow 30 minute,...

More like this...

,
Đây là những kiến thức bổ ích về nhiều lĩnh vực khác nhau như : kinh tế, chính trị, giáo dục, kỹ năng mềm...dành cho những ai muốn làm phong phú...

More like this...

,
억불 (약 160조원)에 달하는 천문학적 규모를 자랑하는 세계 최대 헤지펀드 Bridgewater Associates의 설립자 레이 달리오, 그가 이 30분 동안의 애니메...

More like this...

,
Hành trình 60 giây trong kinh tế học Like & Subscribe for more videos ^^ Thích và theo dõi để xem thêm video nhé.

More like this...

,
ORIGINAL LINK: https://www.youtube.com/watch?v=PHe0bXAIuk0 Created by Ray Dalio this simple but not simplistic and easy to follow 30 minute, animated video answers the question, "How does...

More like this...

,
Bài thi giữa kỳ môn phiên dịch Anh-Viêt của nhóm 05 - 12CNQTH01.

More like this...

,
Here are the 10 Lessons how Ray Dalio grows Bridgewater Associates into the world's largest hedgefund with 160 Billion asset under management. The first 12 years he had anemic growth. He...

More like this...

,
This is a clip from the original video. I am not the owner of this content, I am using this for a project I am doing on credit.

More like this...

,
Silver Shield MiniMintage https://www.goldenstatemint.com/Silver-shield-collection/ Silver Shield Group MicroMintage https://silvershieldxchange.com/2016/07/28/join-silver-shield-group/ Silver...

More like this...

,